Cơ Quan Lưu Trữ Quốc Gia Hoa Kỳ, nơi lưu giữ những tài liệu căn bản như Bản Tuyên Ngôn Nhân Quốc, vừa lên tiếng xin lỗi trong ngày 17 tháng giêng khi thay đổi hình ảnh cuộc tuần hành của nữ giới nhằm chỉ trích Tổng Thống Donald Trump, trong cuộc triển lãm hình ảnh đấu tranh của nữ giới về quyền được đi bầu cử.

Lối vào triển lãm tại Washington có những tấm hình liên quan đến cuộc tuần hành của nữ giới năm 1913, xen kẽ với những tấm hình về cuộc Tuần Hành Của Nữ Giới vào ngày 21 tháng giêng năm 2017. Nhưng những khẩu hiệu liên quan đến những tấm hình hàm ý chỉ trích Tổng Thống Donald Trump đã bị làm mờ.

Cơ Quan Lưu Trữ Quốc Gia Hoa Kỳ “xin lỗi về điều này, và cho biết họ sẽ xem xét thận trọng các chính sách và quy định triển lãm để điều này không còn xảy ra.” Theo bản tin của nhật báo Washington Post, tuần trước Cơ Quan Lưu Trữ Quốc Gia Hoa Kỳ ban hành một thông báo, nội dung ghi rằng, với tư cách là cơ quan phi đảng phái, họ đã thay đổi hình ảnh để không can dự vào cuộc tranh luận chính trị hiện nay. Tuy nhiên sau đó Cơ Quan Lưu Trữ Quốc Gia Hoa Kỳ đã đưa ra lời xin lỗi công khai, đồng thời cho biết họ sẽ nhanh chóng sửa đổi điều này.

Xem thêm:   Bệnh nhân Covid-19 gia tăng khi dùng cách chẩn đoán mới

Năm 2016 nữ giới đã thực hiện cuộc tuần hành trong ngày 21 tháng giêng, ngày Tổng Thống Donald Trump tuyên thệ, để phản đối những tuyên bố có tính cách mạ lỵ nữ giới của ông. Vào thời điểm đó, Tổng Thống Donald Trump đã bác bỏ những chi tiết và những bản ghi âm bất lợi đối với ông khi nhận định về nữ giới.

Cuộc tuần hành nữ giới năm 2017. Ảnh: news.trust.org