ANAHEIM – Lữ quán JR Motel ở Orange là địa điểm du lịch để sinh con, của các bà mẹ người Trung Quốc.

Tuy nhiên điều này không phải là những gì mà khu nhà ở trên đường Lincoln được phê duyệt vào năm 2015 để hoạt động, ngược lại lữ quán JR Motel chỉ được cấp giấp phép để mở nhà trọ.

Ủy Ban Kế Hoạch Quận Orange sẽ đến lữ quán này vào ngày 2 tháng 3, tổ chức phiên họp điều trần công khai, xem xét việc đóng cửa nhà trọ.

Nhà chức trách bắt đầu điều tra lữ quán này từ năm 2019, vì chủ nhân của lữ quán đã vi phạm điều luật xây dựng, điều luật hỏa hoạn, và nhiều quy định khác, khi chia phòng lắp đặt bếp công nghiệp lớn, cũng như thực hiện những thay đổi quan trọng mà không có giấy phép thích hợp.

Lữ quán này không có bảng hiệu ở bên ngoài, không có đặt phòng, đang được điều hành như một nhà trọ, và không phải là nhà nghỉ.

Hình minh họa bà mẹ mới sanh con. Ảnh: israel21c.org