Nhật báo Politico trích dẫn lời của hai quan chức của Tòa Bạch Ốc cho biết: Các vị phụ tá của Tổng Thống Donald Trump đang soạn thảo một kế hoạch thêm điều kiện tự do tôn giáo vào điều kiện viện trợ cho nước ngoài, đối với các quốc gia đàn áp tôn giáo, nhất là các nhóm tôn giáo thiểu số.

Kế hoạch này bao gồm viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ, có thể được mở rộng bao gồm cả viện trợ quân sự. Nếu dự luật này trở thành hiện thực, sẽ có tác động lớn đến viện trợ của Hoa Kỳ cho nhiều quốc gia, từ Iraq đến Việt Nam. Sự kiện này cho thấy Tòa Bạch Ốc ưu tiên coi trọng quyền tự do tôn giáo, một trọng tâm mà những người chỉ trích cho rằng, chỉ là nhằm huy động nhóm Cơ Đốc Phúc Âm vốn là lực lượng ủng hộ chủ chốt của Tổng Thống Donald Trump.

Tuy nhiên các chuyên gia về viện trợ của Hoa Kỳ khuyến cáo rằng, chọn quốc gia để trừng phạt vi phạm tự do tôn giáo có thể là công việc rất khó khăn, bởi vì một số quốc gia vốn là đối tác hoặc đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng lại có hồ sơ tệ hại về tự do tôn giáo.

 

Biểu tình ủng hộ tự do tôn gáo. Ảnh: stream.org