Một quy định hạn chế mới của chính phủ Donald Trump sẽ được công bố trong tháng này, yêu cầu du học sinh quốc tế phải xin được chấp thuận mỗi một giai đoạn học tập của họ tại Hoa Kỳ. Tạp Chí Forbes là cơ quan truyền thông đầu tiên đăng tải về quy định mới, nói về  “thời hạn tối đa được phép lưu trú” đối với du học sinh. và đòi hỏi sinh viên phải có giấy phép mỗi lần có sự chuyển đổi trong kế hoạch của họ.

Nếu việc học của sinh viên kéo dài hơn dự trù, họ phải thực hiện cùng thủ tục như những sinh viên từ chương trình đại học bước sang chương trình hậu đại học. Qui định này ảnh hưởng đến các sinh viên có visa F1, F2, M1 và M2 và dự định sẽ được ban hành trong tháng 2 này.

Theo lời một phát ngôn viên thuộc Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ cho biết, phần Tuyên Bố Về Sự Cần Thiết Của Quy Định ghi rằng:  “Quy định này nhằm giảm bớt các trường hợp sinh viên không phải là di dân ở lại Hoa Kỳ quá thời hạn ,và cải thiện tính toàn vẹn của visa dành cho sinh viên không di dân .”

Thống kê cho biết Trung Quốc và Ấn Độ chiếm gần một nửa tổng số sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ. Du học sinh Trung Quốc ước tính có 363.341 người; và du học sinh Ấn Độ có 196.271 người.

Du học sinh tại Hoa Kỳ. Ảnh: wenr.wes.org