ENGLAND – Một cuộc điều tra độc lập do Ủy Ban Bia Mộ Chiến Tranh Khối Thịnh Vượng Chung ủy quyền, cho thấy hàng trăm ngàn người hầu hết là người Châu Phi và Trung Đông thương vong từ Thế Chiến Thứ Nhất, không được tưởng niệm bằng tên, và cũng không có ai nhớ đến họ.

Ủy Ban Bia Mộ Chiến Tranh Khối Thịnh Vượng Chung hoạt động để tưởng nhớ các lực lượng thuộc Khối Thịnh Vượng Chung, và bảo đảm rằng tất cả những người thiệt mạng trong hai cuộc chiến tranh thế giới đều được tưởng nhớ theo cùng một cách, bất kể cấp bậc, xuất thân hay tôn giáo.

Bản tường trình cho biết: Từ 45.000 đến 54.000 người thương vong, chủ yếu là người Ấn Độ, Ai Cập, Somali,  từ Đông và Tây Phi, không được tưởng niệm công bằng. Còn có  116.000 thương vong khác; 350.000 người chủ yếu đến từ Đông Phi và Ai Cập, cũng không hề được tưởng niệm.

Một nhà hoạt động người Anh cho biết: Những di sản bị hủy hoại hàng thế kỷ, ám chỉ những nhân viên phục vụ người da đen và người Châu Á đã hy sinh chiến đấu cho Đế Quốc Anh trong các cuộc chiến tranh thế giới, nhưng không hề có một lễ tưởng niệm thích hợp.

Selena Carty, người sáng lập Black Poppy Rose, đứng bên cảnh Đài Tưởng Niệm Châu Phi và Carribe ở Luân Đôn, nói rằng:  “Chúng tôi đang đấu tranh với ý thức về bản sắc, dựa trên cách chúng tôi phục vụ cho  Khối ThịnhVượng Chung, và nghĩ rằng chúng tôi bình đẳng. Nhưng sự bình đẳng này thực sự thể hiện trong lịch sử.”

Xem thêm:   Hội nghị G7 là cơ hội tốt hỗ trợ Ấn Độ

Cô Selena Carty kêu gọi Ủy Ban Bia Mộ Chiến Tranh Khối Thịnh Vượng Chung làm việc cùng với các nhà hoạt động, để tưởng nhớ nhữngthành viên bị lãng quên của lực lượng thuộcKhối Thịnh Vượng Chung. Cô cho biết sẵn sàng ngồi cùng bàn với mọi người, để mọi người cùng hồi tưởng theo cách mà ai cũng muốn được tưởng nhớ.

Hình minh họa những người chết trong các trận thế chiến. Ảnh: news.trust.org