GERMANY- Các thành viên Đảng Dân Chủ Xã Hội, Đảng Dân Chủ Xanh và Dân Chủ Tự Do của Đức đã ký một thỏa thuận liên minh trong ngày 7/12, đề ra cách thúc đẩy nhanh chóng tiến trình chuyển đổi xanh, và hiện đại hóa nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, khi họ nhậm chức vào tuần này.

Liên minh giữa những người cùng nhóm nhưng không bền bỉ và cũng là nhóm liên minh đầu tiên như vậy ở cấp quốc gia, sẽ kết thúc 16 năm lãnh đạo của Thủ Tướng Angela Merkel.

Ông Olaf Scholz của Đảng Dân Chủ Xã Hội sẽ được Hạ Nghị Viện bầu chọn là thủ tướng nước Đức, chính thức nhậm chức vào ngày 8/12.

Ngoại Trưởng được chỉ định là bà Annalena Baerbock nhấn mạnh rằng: Bây giờ là thời điểm để -đưa hiệp ước liên minh này thành hiện thực với tầm nhìn xa, theo chủ nghĩa thực dụng, bao gồm nhiều đam mê không phải đối với liên minh với tư cách là chính phủ hay là đảng phái, mà là đối với dân chúng Nước Đức nói chung, bao gồm sự đa dạng của họ từ người cao niên đến trẻ thơ được sinh ra ở đây hay một nơi nào khác.

Các đảng phái đã trình bày thỏa thuận vào tháng trước, nhưng cần được thành viên phê duyệt trước khi ký.

Tân Thủ Tướng Olaf Scholz . Ảnh: omfif.org