Ban đầu, người ta tưởng rằng phe Cộng Hòa sẽ tràn ngập dễ dàng đảng Dân Chủ để lấy lại Hạ Viện lẫn Thượng Viện trong bối cảnh kinh tế nước Mỹ bị lạm phát, tội phạm tung hoành và giá cả tăng vọt, đảng Cộng hòa chỉ cần giành được thêm 4 ghế trong Hạ viện để đạt được đa số 218 ghế và thêm 1 ghế ở Thượng viện để giành quyền kiểm soát Thượng viện. Nhưng thực tế không dễ dàng như vậy, mà cuộc đua tranh vô cùng căng thẳng. Hạ Viện xem như thuộc về Cộng Hòa nhưng ở một tỉ lệ sát nút.

Những vấn đề như cấm phá thai được bên Dân Chủ khai thác tối đa, và ảnh hưởng đến phiếu bầu. Việc bỏ phiếu vẫn còn kéo dài ở một số tiểu bang.

Tuy nhiên, qua cuộc bầu cử này, người ta có thể thấy vài điều cần chú ý: thứ nhất TT Biden cần chi tiền thận trọng và hiệu quả hơn. Thứ hai, ảnh hưởng của người Mỹ La Tinh (Latino America) ngày càng lớn, nhiều chính khách người Latino đang nổi lên và người bỏ phiếu gốc Mỹ La Tinh cũng rất lớn. Thứ ba, cựu TT Trump vẫn còn ảnh hưởng khá lớn trong chính trường Mỹ nhưng không được lòng hoàn toàn các thành viên Cộng Hòa.

Kết quả vẫn còn ở phía trước!

Tại phòng phiếu (nguồn ảnh: https://www.npr.org | Photo: nna Moneymaker/Getty Images)