Tiểu Bang California vừa ban hành một thông báo trong Ngày 18 Tháng Mười Một, cho biết sẽ ngưng tất cả mọi hợp đồng giao dịch mua xe mới của các hãng sản xuất GM, Toyota, Fiat Chrysler, và các nhà sản xuất xe hơi khác đã lên tiếng ủng hộ và cam kết hỗ trợ những nỗ lực của Tổng Thống Donald Trump, trong việc ngăn chặn Tiểu Bang California duy trì các tiêu chuẩn khắt khe hơn về khí thải xe hơi.

Từ năm 2016 đến năm 2018, California bỏ ra 58,6 triệu mỹ kim, mua xe hơi của hãng GM; 55,8 triệu mỹ kim mua xe hơi của Fiat Chrysler10,6 triệu triệu mỹ kim mua xe hơi của Toyota; 9 triệu mỹ kim mua xe hơi của Nissan.

Tháng Mười vừa qua, GM, Toyota, Fiat Chrysler và các thành viên khác thuộc Hiệp Hội Thương Mại Xe Hơi Toàn Cầu ủng hộ chính phủ Donald Trump, ngăn chặn California thiết lập các tiêu chuẩn về ống xả khói cứng ngắc hơn, so với tiêu chuẩn quốc gia của chính phủ Washington. Các nhà sản xuất xe hơi từ chối bình luận, về lời tuyên bố của California, cấm mua xe hơi của họ sản xuất

 

Giao thông tại California. Ảnh: calmatters.org