Lịch ghi ngày 17 vừa qua là Presidents’ Day, mỗi năm đều mừng vào Thứ Hai tuần thứ ba trong Tháng Hai. Lễ này – kết hợp ngày sinh của TT Washington (22 Feb) và Lincoln (12 Feb) – được TT Richard Nixon ký thành sắc lệnh hành pháp năm 1971 để tôn vinh các vị Tổng Thống Hoa Kỳ.

Xin độc giả (đa số có quốc tịch Hoa Kỳ) thử trả lời những câu hỏi sau đây xem bạn có biết nhiều về lịch sử các vị TT của “quê hương thứ hai” không.

Ai là TT đầu tiên sinh ra ở Hoa Kỳ?

Không phải George Washington mà là Martin Van Buren, sinh ở New York năm 1782. Hiến pháp quy định Tổng Thống Mỹ phải là công dân sinh tại Mỹ, nhưng 7 Tổng Thống đầu tiên ra đời khi Hoa Kỳ chưa được độc lập, mà còn là thuộc địa của Anh, có nghĩa họ đều là công dân Anh quốc.

Martin Van Buren HISTORIA/SHUTTERSTOCK

 

Bao nhiêu Tổng Thống qua đời khi còn tại chức?

Tám Tổng Thống qua đời khi chưa hết nhiệm kỳ là: William Henry Harrison, Zachary Taylor, Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley, Warren G. Harding, Franklin D. Roosevelt, và John F. Kennedy.

John F. Kennedy. WILLIAM J. SMITH/SHUTTERSTOCK

Tổng Thống nào phục vụ 2 nhiệm kỳ không liên tục?

Tổng Thống Grover Cleveland phục vụ 2 nhiệm kỳ: 1885-1889, rồi 1893-1897. Ông đồng thời là TT thứ 22 và thứ 24 của Hoa Kỳ. Giữa 2 nhiệm kỳ của ông là Tổng Thống Benjamin Harrison

TT. Grover Cleveland. UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE/SHUTTERSTOCK

Có phải mọi Tổng Thống Hoa Kỳ đều ngụ trong Tòa Bạch ốc?

Xem thêm:   Những giống hoa mùa Hè

Tổng Thống đầu tiên, George Washington, là người giám sát việc xây cất tòa nhà này từ lúc khởi đầu (1792), nhưng ông không cư ngụ trong đó. Tổng Thống đầu tiên dọn vào ở là John Adams, năm 1800.

TT. George Washington. UNIVERSAL HISTORY ARCHIVE/SHUTTERSTOCK

Mọi Tổng Thống Mỹ đều theo một đảng phái chính trị?

Không phải. George Washington không thuộc đảng phái chính trị nào hết. Đảng Federalist phát triển trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, nhưng ông chọn vị thế trung lập.

MAGDALENA KARPIUK/SHUTTERSTOCK

Kể tên 4 vị Tổng Thống bị ám sát chết 

Đó là các Tổng Thống Lincoln, Garfield, McKinley, và Kennedy, đều chết khi còn tại chức. 6 vị khác bị ám sát nhưng đã may mắn thoát chết: Andrew Jackson, Theodore Roosevelt (đã mãn nhiệm), Franklin Roosevelt, Harry Truman, Gerald Ford (2 lần trong một năm!), và Ronald Reagan.

Tổng Thống Lincoln. MARY EVANS/SHUTTERSTOCK