Trong buổi thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 20 diễn ra chiều 9-7, Ủy ban TPHCM nói TPHCM hiện có gần 6.800 cán bộ không làm việc. Thực hiện sắp xếp theo nghị định số 34 của Chính phủ, TPHCM sẽ dư gần 2.300 người và theo quy định thì phải nghỉ việc.

Theo đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung, trong 6 tháng đầu năm 2020, TPHCM có hơn 300.000 lao động nghỉ việc trên địa bàn TPHCM. Tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp trên thế giới và nếu xuất nhập khẩu còn gián đoạn, nguyên phụ liệu của doanh nghiệp không còn, thì tình hình lao động tiếp tục mất việc làm, dự kiến khoảng 500.000 người trong 6 tháng cuối năm 2020. Điều đó tác động lớn đến thực hiện nhiều chỉ tiêu mà Hội đồng nhân dân TPHCM đã thông qua, trong đó có chỉ tiêu về giải quyết việc làm.

Theo tờ trình của Uỷ ban TPHCM, trường hợp người hoạt động không chuyên trách phường, xã, thị trấn phải nghỉ việc do dôi dư, được đề nghị được hỗ trợ thêm mỗi năm công tác với mức trợ cấp bằng 1.5 tháng tiền lương/mỗi năm công tác theo trình độ chuyên môn. Sở Nội vụ dự kiến mức kinh phí chi trả chế độ cho 2.299 đối tượng trên là 12 tỷ đồng/năm.

Ảnh: tienphong.vn

Nguồn tin: tienphong.vn