Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM đề xuất người trực tiếp thu gom rác dân lập được hỗ trợ 3 bộ đồng phục trong 3 năm. Con của những người làm nghề thu gom rác được hỗ trợ 50% học phí trường công lập mẫu giáo và phổ thông trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM hứa rằng sẽ hoàn thiện lại mô hình thu gom rác dân lập, đổi mới phương tiện thu gom, phân loại rác tại nguồn. Đồng thời sẽ đầu tư thêm cơ sở hạ tầng cho nghề thu gom rác qua việc tăng cường trạm trung chuyển; ban hành chính sách hỗ trợ những người làm nghề thu gom rác.

Đây là một trong những đề xuất hiếm hoi được dân tình ủng hộ. vì những người làm nghề thu gom rác hiện nay phải làm việc trong môi trường ô nhiễm, nắng mưa, không có đồ bảo hộ, lương lại vô cùng thấp. Hy vọng TP.HCM không hứa lèo!

Người thu gom rác dân lập chở rác từ nhà dân đến trạm trung chuyển ở quận Thủ ĐứcẢnh: Thanh Niên