Sáng 7-7, với 100% đại biểu có mặt nhất trí, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ di dời những cơ sở này. Đến hết 2023, 12 quận nội thành ở Hà Nội sẽ tuyệt đối không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khu chung cư, tập thể cũ, khu đô thị nằm trên địa bàn các huyện, thị xã cũng bị cấm chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ, mục đích của việc xây dựng quy định trên là khắc phục tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả thấp hiện nay. Việc không cho phép chăn nuôi ở đô thị cũng nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các cơ sở chăn nuôi được chuyển đến những khu vực đã được quy hoạch để có thể phát triển theo hướng tập trung quy mô lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh.

Theo thống kê tại tháng 5-2020, toàn Hà Nội có 207.587 cơ sở, gia đỉnh chăn nuôi gia súc, gia cầm (trâu, bò, lợn, dê, gia cầm). Khu vực bị buộc phải di dời có khoảng 203.804 con gia súc, gia cầm, đang được chăn nuôi tại 3.354 trang trại, nông hộ với khoảng 2.606 lao động.

Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Chu Phú Mỹ  –  Ảnh: thanhnien.vn

Nguồn tin: thanhnien.vn