Hợp tác với công ty Nuro (Mountain View, California).Walmart cho biết đang thử nghiệm việc mang một số thực phẩm đến tận nhà cho khách hàng dùng xe không người lái. Nuro nhận giao Pizza cho Walmart mang đến tận nhà trứng, sữa, thức ăn sáng dùng xe không người lái

Trước đây Nuro cũng nhận giao pizza cho Domino’s và thực phẩm cho các chợ Kroger.

Năm 2018 Walmart hợp tác với hai công ty Ford và Gatik về việc thử nghiệm dùng xe hơi không người lái giao thực phẩm đến nhà cho khách. Các chuyên gia nhận xét rằng Amazon và các công ty mới khác bắt buộc Walmart phải tìm cách đề phòng.