Bấm vào Start nằm ở đáy bên phải rồi chọn Settings (hình răng cưa). Sau đó bấm System vào About nằm ở phía dưới bên trái. Processor và số lượng RAM trong máy sẽ hiện ra ở phần Device Specifications.

Bấm chuột phải trên danh bạ Start để thấy phần graphics card (GPU) manager.