– Từ Windows 10 cập nhật lên Windows 11 hoàn toàn miễn phí.

– Không phải máy điện toán chạy Windows 10 nào cũng chạy được Windows 11.

– Microsoft có thảo trình miễn phí PC Health Check giúp người dùng xem máy nào không thể chạy Windows 11.

– Người dùng cần kết nối với mạng lưới nhện và cần một trương mục Microsoft để mở lên Widows 11.

– Windows 11 chạy được trò chơi Xbox, chạy được Andoid apps, chạy được FaceTime của Apple.

– Máy cần tối thiểu 4GB RAM và sức chứa 64GB.