VPN chữ viết tắt của Virtual Private Network, nhằm bảo vệ khỏi bị đạo chích điện toán. Các chuyên gia an ninh khuyên: Đừng dùng bất cứ VPN miễn phí nào vì chắc chắn tin tức cá nhân sẽ bị bán. Một số VPN thương mại có uy tín:

NordVPN https://nordvpn.com/country/usa/?vp…tm_term=nordvpn&utm_content=USA – Brand|Exact

IPVanish VPN https://www.top10vpn.com/reviews/ip…EN&utm_term=ipvanish vpn&utm_content=Brand-EX

Surfshark VPN https://surfshark.com/

TunnelBear VPN https://www.tunnelbear.com/

Private Internet Access

VPN https://www.privateinternetaccess.com/pages/buy-vpn/

ExpressVPN https://www.expressvpn.com/