STIR/SHAKEN làm giảm thiểu tối đa việc gọi qua kỹ thuật robocall và spoofing (giả dạng). Stir (Secure Telephony Identity Revisited), SHAKEN (Secure Handling of Asserted information using toKENs). STIR làm việc với IETF trong khi SHAKEN là tiêu chuẩn dùng trong các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông.

Cơ quan FCC (Federal Communications Commission) bắt buộc các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông tại Hoa Kỳ phải áp dụng trước ngày 30 tháng Bảy 2021. Kỹ thuật Stir/Shaken sẽ được áp dụng tại AT&T, Verizon, T-Mobile, Comcast.

Một số lớn công ty Hoa Kỳ (nhà băng, công ty dịch vụ…) dùng robocall để có thể gửi tin tức đến nhiều người mà không phải chi ra một số tiền trả cho nhân viên. Chính vì tiện lợi và không tốn nhiếu tiền nên robocall bị kẻ xấu tận dụng. Với STIR/SHAKEN việc bọn người xấu lạm dụng sẽ giảm thiểu tối đa.