Khác biệt giữa 2 kỹ thuật này là gì?

Nên biết VPN (virtual private networks) có hai loại: Router VPN và VPN app. Router VPN có mức độ bảo mật cao hơn VPN app.

Proxy (còn được gọi là browser-based VPN, chữ dùng này không đúng lắm). Proxy có mức độ bảo vệ kém hơn bất cứ loại VPN nào nhưng bù lại có tốc độ chạy mau hơn nhiều.

Opera (Trung Cộng) cho ra mắt một VPN không giới hạn vào năm 2019 nhưng thật ra chỉ là một proxy và cũng có số lượng servers giới hạn. Proxy của Opera rất kém về mặt an ninh.

Browser Edge, Chrome và Safari không có kỹ thuật proxy.