Windows 10 hiện tại đã vượt mức 51 phần trăm thị trường máy điện toán cá nhân trên toàn thế giới. Một đặc tính của Windows 10 khiến người dùng cảm thấy không thoải mái là việc Microsoft áp đặt chuyện tự động cập nhật hóa lên phiên bản mới nhất “vì muốn bảo vệ an ninh cho hệ thống điều hành ở mức độ cao nhất”.

Trong quá khứ, tiến trình tự động cập nhật hóa Windows 10 gặp phản đối mạnh mẽ của các công ty lớn nhỏ và cả người dùng vì nó nhiều khi phá hư các thảo trình kể cả thảo trình của chính Microsoft, và nhiều khi cập nhật hóa đang lúc người dùng cần làm việc (chẳng hạn như chuyện các máy báo cáo thời tiết trên truyền hình tự động tắt vì cần cập nhật hóa giữa lúc đang trình chiếu). Microsoft đã điều chỉnh thời gian bắt buộc phải cập nhật hóa dài hơn và người dùng có thể chọn lựa thời gian cập nhật hóa rộng rãi hơn, nhưng chuyện làm hư các thảo trình vẫn không tránh được.

Mới đây phiên bản cập nhật hóa tháng Tư 2020 của Windows 10 lại làm hư thảo trình Windows Defender của chính Microsoft. Windows Defender là thảo trình chống bọ điện toán malware; sau khi cập nhật hóa người dùng sẽ đối mặt với hiện trạng Blue Screen of Death (màn ảnh hiện màu xanh, máy không hoạt động nữa) hoặc một số tài liệu bị xóa hay bị dời chỗ.

Xem thêm:   Dùng điện thoại thông minh làm webcam

Nhiều khách hàng báo cáo họ tìm cách trở lại phiên bản cũ nhưng không thành công.