Một mặt Microsoft thực hiện các dự án kết nối không dây trên khí quyển thậm chí đến mặt trăng (như Azure for Operators), mua lại các công ty khác để nắm quyền sở hữu kỹ thuật (như kỹ thuật trí thông minh nhân tạo, các kỹ thuật IoT…); một mặt hợp tác với các công ty ở Hoa Kỳ, Châu Âu và cả Trung Cộng để toàn diện hóa Azure IoT Central, VEPC (virtualized evolved packet core)…

Mới đây Microsoft hợp tác với Verizon để thực hiện kết nối giữa công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động với các kỹ thuật của mình.