Chẳng ai muốn dùng browser Edge của Microsoft, vì vậy Microsoft quyết định mượn kỹ thuật của Google cho browser của mình. Hiện tại browser của Microsoft vẫn còn mang tên cũ Edge.

Microsoft nói sẽ hoàn tất việc “chuyển giống” vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020.

Việc thay đổi Edge sang dùng kỹ thuật Chrome của Google sẽ giúp tách rời Edge ra khỏi hệ thống điều hành Windows vốn là một yếu tố chính khiến Edge không “so tay” nổi với các browser khác. Dùng kỹ thuật Chrome của Google trong Edge sẽ giúp Microsoft tạm ngưng tuột bảng xếp hạng (hiện tại Edge xếp hạng chót).

Nhiều chuyên gia điện toán khuyên “đợi Microsoft hoàn tất việc chuyển giống rồi hãy nghĩ đến việc dùng Edge.”