Microsoft không có ký lô nào trong thị trường điện thoại thông minh vốn bị thống trị bởi Apple iPhone và các công ty có điện thoại thông minh Android. Mới đây Microsoft thông báo đã bắt tay hợp tác với Samsung là công ty đứng đầu về điện thoại thông minh trên toàn thế giới.

Cửa hàng Microsoft đã cho bán điện thoại thông minh Galaxy Note 10 của Samsung có cài sẵn các apps Word, Excel, PowerPoint, Outlook, LinkedIn và OneDrive của Microsoft.