Hệ điều hành Windows bị lỗi. Microsoft gọi lỗi này là ‘Windows PrintNightmare’. Đạo chích điện toán có thể dùng dịch vụ Windows Print Spooler để xâm nhập vào bất cứ máy Windows nào. Hiện tại chưa có cách “vá” lỗ hổng an ninh này và Microsoft đang tìm cách khắc phục.