Vừa qua đạo chích điện toán lợi dụng lỗ hổng an ninh có trong BlueKeep để xâm nhập và cài bọ điện toán loại moi tiền cryptocurrency vào các máy Windows.

Microsoft lo ngại đạo chích điện toán có thể tạo ra loại bọ có khả năng tự hành tự “sinh sôi nảy nở” trong thời gian tới.

Bọ BlueKeep là tên gọi của bọ CVE-2019-0708 có trong dịch vụ Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) trong máy điện toán Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008.

Microsoft đã báo động về BlueKeep 3 LẦN trong năm nay, chứng tỏ BlueKeep có khả năng phá hoại rất mạnh và rất nguy hiểm.

Phiên bản trám lỗ hổng an ninh cho BlueKeep đã có mặt từ tháng Năm 2019 nhưng Microsoft cho biết vẫn còn đến 700,000 hệ thống trên toàn thế giới chưa cập nhật hóa để trám BlueKeep.