Để họp viễn liên, Microsoft có sản phẩm Teams chủ yếu dành cho thương mại cỡ trung và lớn. Ngoài ra Microsoft còn có Meet Now nhắm vào các công ty nhỏ và người bình thường. Meet Now có ba đặc tính:

– Không đòi hỏi phải ghi danh (register)

– Không đòi hỏi phải cài thêm thảo trình nào khác (không cần cả Skype, chỉ dùng web browser)

– Không có ngày hết hạn cho cuộc họp, chỉ cần có đường hướng dẫn (link) đến phòng họp là có thể kết nối bất cứ lúc nào

Meet Now chạy trên hệ thống điều hành Windows, có thể dùng browser Edge hay Chrome nhưng không chạy trên Firefox. Điện thoại thông minh chạy trên iOS, Android, cần có app Skype.

Tất cả đặc tính của Teams sẽ chạy trong Meet Now — như chia sẻ màn ảnh, thâu cuộc gọi, làm mờ hình ảnh sau lưng (background blur), tán gẫu (chat)…