Bản đồ của Google là app được hàng trăm triệu người trên thế giới dùng mỗi ngày. Qua đó Google thu thập được rất nhiều tin tức về người dùng: Ði đâu, ở đó mấy phút, mấy giờ… (trước giờ bạn cứ tưởng là Google “tốt bụng” cho dùng các apps của mình miễn phí?).

Từ tháng Năm năm 2019, Google nhắc đến kỹ thuật “Incognito” giúp người dùng che bớt đi việc bị thu thập qua nhiều tin tức cá nhân. Nên nhớ đến chữ “bớt” chứ không phải là “che hết”! Ðiều “bớt” này chỉ áp dụng cho tin tức Google muốn thu thập trong Google Map, còn các công ty khác – ngay cả các công ty hợp tác với Google và các dịch vụ “miễn phí “ khác của Google – vẫn thu thập tin tức như thường lệ.

Tuy nhiên có còn hơn không và chuyện có này không phải tự dưng Google tốt bụng nghĩ cho bạn, mà vì nhiều quốc gia – nhất là khối Châu Âu – lên tiếng đòi hỏi.

Ðể sử dụng “Incognito” cho Google Map:

Cho chạy Google Maps app

Bấm vào hình của “profile”.

Bấm vào phần “Turn on Incognito mode”

Khi dùng “Incognito” cho Google Map, người dùng sẽ không thể cá nhân hóa các phần như “giới thiệu địa điểm dựa trên quá khứ (đã) sử dụng”, Bản Ðồ khi không có mạng lưới nhện, Chia Sẻ địa chỉ..