1. Thay đổi phần quản lý điện năng
  2. Tắt các thảo trình khi khởi động máy
  3. Dùng ReadyBoost
  4. Tắt đi phần Windows Tip và Tricks
  5. Chặn OneDrive
  6. Dùng OneDrive Files chỉ khi cần (on-Demand)
  7. Tắt Mục Lục Tra Tìm (search indexing)