Siri định sẵn giọng nam và nữ với 6 giọng đọc khác nhau để người sử dụng chọn lựa theo ý thích. Trong khi đó, Siri tại Anh Quốc chỉ định sẵn giọng nam.