Các thảo trình kết nối từ xa như Skype, Meet, Zoom, Duo, Discord… đều có app cho điện thoại thông minh dùng để làm webcam:

iCam

Có phiên bản cho iOS, Android. Chạy được trên MacOS, Windows. Chạy qua wifi hoặc USB cắm vào máy tính

Không có phiên bản miễn phí. Giá $5.

EpocCam

Có phiên bản cho iOS; không có phiên bản cho Android. Chạy được trên MacOS, Windows. Chạy qua wifi mà thôi.

Phiên bản miễn phí hình ảnh có độ rõ 640X480 pixels, chỉ hoạt động với máy quay phim phía sau nhưng nếu người dùng bỏ lại một nhận xét về EpocCam trên trang nhà của EpocCam sẽ được dùng thêm máy quay phim phía trước.

Phiên bản trả tiền giá $7.99, có hình ảnh với độ rõ 1080 pixels, dùng thêm được đèn chớp flash của điện thoại cho hình ảnh rõ nét hơn

iVCam Webcam

Có phiên bản cho iOS, Android. Chạy trên Windows. Chạy qua wifi hoặc USB cắm vào máy tính

Phiên bản miễn phí chạy hình ảnh độ rõ 640X480 pixels. Muốn dùng tất cả đặc tính cần phải cho điểm 5 sao tại trang nhà của IVCam. Giá $7.99.

NDI HX Camera

Có phiên bản cho iOS mà thôi. Chạy được trên Windows mà thôi. Chạy qua wifi hoặc USB cắm vào máy tính.

Giá $20, nhưng đã được NDI biến thành miễn phí vì đại dịch Coronavirus.

Tuy chỉ kết nối được với Windows mà thôi nhưng NDI HX có nhiều đặc tính hay như phóng lớn hình ảnh (zoom-in), dùng đèn flash để tăng độ sáng, điều chỉnh hình ảnh rõ nét…

DroidCam

Có phiên bản cho iOS, Android. Chạy được trên Linux, Windows. Không chạy được trên MacOS. Chạy qua wifi hoặc USB cắm vào máy tính.

Phiên bản miễn phí có quảng cáo. Độ rõ 640X480 pixels.

Phiên bản trả tiền giá $5. Độ rõ 720 pixels. Có thể điều chỉnh ánh sáng, dùng flash.