Facebook có gì ngộ (07/02/2020)

Tại tiệm nước: - Trời, sao nay nước dừa mắc vậy chị? Hôm qua em mới uống mà nay lên giá gấp đôi rồi? - Ờ nghe mấy ổng nói sắp thu tiền rác theo ký, vỏ dừa nặng lắm em! Từ Facebook Tuun Lee [...]