Tháng Năm, 2021, hệ thống Android Earthquake Alerts Systemse4 bắt đầu gửi báo động về động đất (seismometer) tại Tân Tây Lan và Greece.

Nếu xảy ra động đất, điện thoại Android của bạn sẽ báo động vị trí chung chung (không có zip code, tên đường) đến server của Google. Sau đó Google xác định lại tin báo động này trước khi gửi đi một báo động có âm thanh lớn đến vùng có động đất. Google cũng cung cấp hướng dẫn cách tìm nơi trú ẩn tránh động đất.