Ðiện thoại thông minh Samsung Galaxy thường có một adapter dùng để chuyển tài liệu dễ dàng. Nên dùng adapter này.

Trên điện thoại thông minh iPhone, bấm vào nút “Trust”, trên điện thoại thông minh Android sẽ hiện lên chữ “Connecting to your iPhone”;

Ðiện thoại thông minh Android sẽ tra tìm tài liệu trên iPhone (tốn vài phút). Chọn các tài liệu bạn muốn chuyển (thời gian chuyển có thể kéo dài đến vài tiếng, nên cắm dây sạc pin vào).

Xong!