Không nói tới các kỹ thuật kết nối không dây, một máy điện toán có những ngõ cắm thông thường sau đây:

– USB (The Universal Serial Bus)

– Firewire (đã lỗi thời)

– Thunderbolt

– Displayport

– HDMI

– Ethernet

USB có 5 loại chính: USB 1 có tốc độ truyền tải rất chậm, USB 2 có tốc độ mau hơn USB 1, USB 3 (còn gọi là USB 3.2) có tốc độ mau hơn nhiều so với USB 2, USB 4 có tốc độ mau hơn USB 2 và cao hơn USB 3.2 chút đỉnh, USB C (dự tính thay thế cho USB 3 và 4). USB 1, 2, 3, 4 có hình dáng giống nhau, phân biệt là ngõ cắm USB 3 trở lên có màu xanh trong khi USB 1, 2 có màu đen. USB C thường được dùng trong các điện thoại thông minh đời mới nhất.

Thunderbolt (còn gọi là Light Peak) có tốc độ gần như gấp đôi tốc độ của USB 3.2. Thunderbolt đời thứ ba dùng kỹ thuật USB C và có thể được dùng cho DisplayPort 1.2. Thunderbolt là kỹ thuật của Intel, có tham vọng muốn thay thế kỹ thuật USB.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) dùng để thay thế kỹ thuật cắm dây nghe nhạc và kỹ thuật cắm dây truyền hình ảnh cũ.

Ethernet dùng để nối mạng lưới nhện, tạo ra kết nối mạng lưới nhện nội bộ cho nhà, cho cơ sở thương mại.