Nhằm giúp máy điện toán tiết kiệm pin, tăng tốc độ của các trang nhà, giảm việc sử dụng hệ thống điện toán quá mức, Google sẽ xóa đi các quảng cáo dùng quá nhiều tiềm lực của máy. Kỹ thuật này sẽ có trong Chrome phiên bản tháng Tám 2020.

Google nói việc xóa quảng cáo chỉ áp dụng cho những quảng cáo:

Dùng quá nhiều tiềm lực của máy
Và dùng trên 4 megabytes của hệ thống điện toán
Dùng trên 60 giây tiềm lực của máy
Các quảng cáo dùng máy của khách hàng để kiếm tiền ảo.