Dùng CloudReady https://www.neverware.com/#intro sẽ giúp bạn chuyển máy điện toán chạy hệ thống điều hành các đời Windows cũ thành máy chạy hệ thống điều hành Chrome. Vì Chrome không đòi hỏi hardware phải mạnh như Windows

nên máy sẽ chạy rất nhanh.
Bạn chỉ cần một USB có sức chứa 8GB trở lên là đủ để cài CloudReady biến máy Windows cũ thành máy Chrome.

Các EM từ trung học trở xuống dùng Chrome rất tiện và cũng giúp cha mẹ đỡ phải  tốn tiền mua máy mới.