Anh nọ vào hãng làm với bộ mặt sưng vếu. Đồng nghiệp hỏi tại sao, anh ta lắc đầu:

– Con vợ tao thật là không biết điều. Ngày nào nó cũng tô son trét phấn, tao có nói gì đâu. Vậy mà hôm qua, tao dính tí son là nó đập tao một trận!

Bảo Huân

Trương N. Lựu (Clarkston-GA, sưu tầm)