Ông nọ đi dạo trong mall tình cờ gặp một người bạn đang tháp tùng vợ đi shopping.

Thấy ông bạn xách lủ khủ các loại mỹ phẩm và quần áo, bèn hỏi:

– Mua làm gì lắm thế?

– Toàn của vợ tôi cả. Bà ấy sợ xấu, sợ già …

Ông nọ liếc sang vợ người bạn, rồi hạ giọng:

– Có lẽ bà ấy sợ già thôi, mầy nhỉ?

Bảo Huân

Mac Ngẫu (Altus-OK)