Sau khi thừa nhận trong App Store “có số lượng rất cao” apps xấu lẫn apps lường gạt, Apple đồng ý cho người dùng tự báo cáo các apps xấu lẫn apps lường gạt trong iOS 15.