Nhóm đạo chích điện toán mang tên REvil tấn công công ty JBS SA và nhiều công ty khác. Khoảng 40,000 máy điện toán trên thế giới bị ảnh hưởng, trong đó có hàng ngàn công ty Hoa Kỳ lẫn chính phủ Hoa Kỳ bị đạo chích điện toán thân Nga “hỏi thăm sức khỏe”. Tổng Thống Joe Biden ra lệnh cho Bộ Tài Chánh đặt 6 công ty Nga vào danh sách “coi chừng” vì đã giúp đỡ Russian Intelligence Service (SVR).