AirDrop dùng phương pháp xác định gọi là “mutual authentication” để so số điện thoại và điện thư của người dùng với dữ liệu trong Sổ Tay của Apple. Chuyên gia tại Technische Universitat Darmstadt (Đức) cho biết, nếu ở khoảng cách gần, một người lạ mặt có khả năng tìm thấy số điện thoại và điện thư của người dùng AirDrop. Đạo chích điện toán có thể thu thập tư liệu của người dùng khi ở khoảng cách gần và có một sản phẩm chạy được Wi-fi. Người dùng có thể bảo vệ mình bằng cách ĐỪNG mở phần Chia sẻ (Sharing menu)