“In Flanders Fields”

by John McCrae

 

Hoa anh túc đỏ xoá
trên cánh đồng Flanders;
dưới hàng thập tự giá
chúng tôi nằm – như mơ.

Bầy én xưa vẫn hát
bên vòm trời xanh xao.
Súng rền – vang lòng đất,
tiếng chim tắt trên cao.

Lũ chúng tôi – người chết,
nhớ quá những bình minh,
bao hoàng hôn nắng thét,
những người yêu, cuộc tình.

Từ đôi tay chiến bại
này, lửa hận gom trao
đến anh – người ở lại.
Mồi ngọn đuốc thêm cao

cho chúng tôi yên giấc
bên cánh đồng Flanders
(nơi anh túc nở ngát
trên báng súng – bài thơ)

Đinh Cường

ianbui dịch (2000.04)