Ðem so nắng ấm mgoài trời

Với tình Cha Mẹ, nắng ơi sao bằng

Ðem so vằng vặc ánh trăng

Với tình Cha Mẹ, trăng bằng được sao

Ðem so biển rộng non cao

Với tình Cha Mẹ, biển nào rộng hơn

Tình Cha, nghĩa Mẹ, công ơn

Biển – Trăng – Non – Núi, không hơn công người

Ngày nào còn sống trên đời

Lòng gìn giữ lấy dạ thời khắc ghi.

 

                                                             Xe Ba-Gác Handyman