Các công đoàn tại Pháp lên kế hoạch tuần hành đình công, chống lại đề nghị cải cách lương hưu của chính phủ. Hệ thống giao thông công cộng RATP bao gồm xe buýt, xe điện, và tàu điện ngầm bị ảnh hưởng nặng nề, vì 11 trong số 16 tuyến tàu điện ngầm hoàn toàn đóng cửa; trong khi chỉ có một phần ba xe buýt sẵn sàng ở ngoài bến đậu.

Tổng Thống Emmanuel Macron muốn thiết lập lương hưu, dựa trên một hệ thống duy nhất: Đó là mỗi ngày làm việc, sẽ được điểm cho các khoản trợ cấp hưu trí trong tương lai của người lao động. Đây là bước đột phá lớn, so với 42 chế độ lương hưu trí dành riêng cho từng ngành khác nhau; mỗi chế độ cũng có mức đóng góp và lợi ích khác nhau.

Ông Frederic Dabi cho biết: Khi hỏi người Pháp về “chế độ đặc biệt” của hệ thống hưu trí, họ chủ yếu nghĩ đến SNCF và RATP, được cho là “chế độ đặc biệt,” được tăng cường và được ưa chuộng, thậm chí được coi là đặc quyền.

 

Tổng đình công tại Pháp. Ảnh: wearechange.org