Giáo sư A&M Texas và nhà nghiên cứu NASA, Zhengdong Cheng bị bắt vào năm 2020 vì móc nối với Trung Cộng về những tài liệu mật của NASA. Trong đợt xét xử mới đây ông đã chính thức nhận tội và bị phạt $ 86,876 USD tbồi thường cho NASA và 13 tháng tù.

Ông thuộc nhóm nghiên cứu của NASA được tài trợ gần $1 tỉ đô la trong các chương trình vũ trụ. Tuy nhiên ông Cheng đã được Trung Quốc móc nối qua một trường đại học của họ và tham gia chương trình “China Initiative”, thậm chí giữ chức Giám Đốc ở một trường kỹ thuật tại Quảng Đông. Ông Cheng là quốc tịch Mỹ và mong muốn có cơ hội được đóng góp cho quốc gia này, ông nói trong phiên tòa, nhưng có lẽ cơ hội đó sẽ rất xa vời.

Giáo sư A&M Texas và nhà nghiên cứu NASA, Zhengdong Cheng