Từ một quốc gia xuất cảng vũ khí đứng hàng thứ hai thế giới, Nga nay phải đặt mua vũ khí của Bắc Hàn để tiếp tục cuộc chiến với Ukraine.

Sự thiếu hụt này do lệnh cấm vận của Mỹ, khiến những vật liệu cần thiết cho việc sản xuất vũ khí ở Nga bị thiếu hụt trầm trọng.

Cay đắng nhất là đồng minh thân cận Trung Quốc bị Mỹ và đồng minh “khóa tay” không thể tiếp viện gì được, ngay cả việc mua dầu của Nga và thậm chí không dám lưu thông tài chánh.

Lính Bắc Hàn (nguồn REUTERS/KCN)

(Theo New York Times)