Hoàng Nam Sơn

Vào tháng 11 năm 2020 này, một ứng cử viên gốc Việt ra ứng cử lần đầu tiên vào vị trí Dân biểu tiểu bang Texas, khu vực 149, đó là bà Tiến sĩ Lily Trương. Bà là cư dân của khu 149 trong hơn 19 năm qua, hiện đang phục vụ cộng đồng trong nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là Ủy Viên Quản Trị của Khu Học Chánh Alief. Bà theo Đảng Cộng Hòa và là Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa

Bà Lily Trương định cư tại Hoa Kỳ năm 14 tuổi (1975). Bà Lily Trương tốt nghiệp ngành sinh học tại Đại học Houston. Bà tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ Triết học về Y học tự nhiên tại Đại học Texas Chiropractic College thông qua đại học Kingdom College of Natural Health. Hiện nay bà Lily Trương hành nghề Tư Vấn Giáo Dục, hỗ trợ các Khu Học Chánh tại Houston và vùng phụ cận, giao tiếp với các gia đình Việt Nam có các con em trong chương trình Early Childhood Development và Special Education Program.

Bà Lily Trương trong buổi ra mắt người dân, khu vực 149 

Trong cuộc bầu cử ngày 5/11/2019, Bà Lily Trương đã tái đắc cử vào vị trí Thứ Nhất của Ban Quản Trị Khu Học Chánh Alief (The First Trustee of Alief School Board), nhiệm kỳ bốn năm. Ban Quản Trị Khu Học Chánh có các nhiệm vụ chính là bảo đảm tạo ra một tầm nhìn và mục tiêu cho Khu Học Chánh, đánh giá sự thành công của Khu Học Chánh; áp dụng các chính sách hướng dẫn sinh hoạt trong Khu Học Chánh; phê duyệt ngân sách hàng năm sao cho phù hợp với tầm nhìn của Khu Học Chánh.

Trong lần ứng cử đầu tiên vào vị trí Dân biểu Tiểu bang này, bà Lily Trương đã đưa ra các mục tiêu tranh cử chính như sau:

 1. Cung cấp cho trẻ em được giáo dục tốt nhất có thể,
 2. Trả lương công bằng cho giáo viên,
 3. Giữ lời hứa với giáo viên về khoản tiền nghỉ hưu,
 4. Hỗ trợ ngân sách để cải thiện an ninh tại trường học,
 5. Giảm thuế và giảm luật lệ quy định cho các tiểu thương,
 6. Tăng cường bảo vệ an ninh cho khu vực 149,
 7. Ủng hộ mạnh mẽ việc chống phá thai,
 8. Hỗ trợ giảm chi phí mua thuốc theo toa bác sĩ,
 9. Hỗ trợ Medicare và trợ cấp An Sinh Xã Hội người cao niên,
 10. Hỗ trợ ngân quỹ cho các dự án giảm thiểu lũ lụt,
 11. Ủng hộ cải cách luật di trú,
 12. Tôn vinh các cựu chiến binh và cung cấp cho họ những dịch vụ mà họ xứng đáng được hưởng.

Bà Lily Trương kêu gọi các cử tri người Việt hãy bỏ phiếu cho bà trong kỳ bầu cử tháng 11 năm nay, và hãy vận động các cử tri, thân hữu bỏ phiếu ủng hộ, để bà có được cơ hội phục vụ mọi người, đặc biệt là đối với cộng đồng Việt trong khu vực 149.

Bà Lily Trương(X) và các ứng cử viên Cộng Hòa tại Houston

HNS