Mục sư Tiến sĩ Christian Phan Phước Lành

Giáo Hội Baptist Nam Phương (Southern Baptist Convention), một hệ phái Tin Lành lớn nhất tại Hoa Kỳ, vừa tổ chức xong Đại Hội từ chiều ngày 11–14 tháng 6 năm 2023 với chủ đề Phục Vụ Thiên Chúa – Phục Vụ Người Khác (Serving the Lord – Serving Others).  Chừng 19 ngàn tham dự viên trong đó có chừng 12 ngàn sứ giả, những người được bỏ phiếu, đến từ các Hội Thánh khắp nơi của đất nước.  Đại Hội được chia hai phần.  Phần một từ ngày 11-12 là Đại Hội Mục Sư (Pastors’ Conference) nhằm dưỡng linh cho các Mục sư và Phu nhân qua các bài giảng và những giờ thờ phượng thật đầy ơn.  Phần thứ hai của Đại Hội là hành chánh từ ngày 13-14.

Phái đoàn người Việt đi tham dự Đại Hội tại New Orleans 

Có 7 bài giảng tại Đại Hội Mục Sư được dựa trên Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ chương 5:1-12, Các Phước Lành, và được chia ra:

 1. Mục sư David Allen – “Nghèo Khó Thuộc Linh”
 2. Mục sư Phil Waldrep – “Than Khóc”
 3. Mục sư Andrew Hebert – “Nhu Mì”
 4. Mục sư Jim Shaddix – “Đói và Khát Sự Công Chính”
 5. Mục sư Bartholomew Orr – “Thương Xót”
 6. Mục sư Chip Luter – “Lòng Trong Sạch”
 7. Mục sư D.J Horton – “Người Làm Hòa Thuận.” Phước lành thứ 8 là “Bị Bách Hại” cũng được Mục sư Horton đề cập đến.

Hội trường của Đại Hội trong ngày bầu cử

Có 9 bài tâm tình tại Đại Hội Mục Sư về chín đặc tính của Bông Trái Thánh Linh dựa trên câu Kinh Thánh Ga-la-ti 5:22:

 1. Mục sư Jarrett Setphens – “Yêu Thương”
 2. Mục sư Roc Collins – “Vui Mừng”
 3. Mục sư Herb Reavis – “Bình An”
 4. Mục sư Wayne Bray – “Nhịn Nhục”
 5. Mục sư Michael Cloer – “Nhân Từ”
 6. Mục sư Ken Whitten – “Hiền Lành”
 7. Mục sư Gilberto Corredera – “Trung Tín”
 8. Mục sư Phil Newton – “Mềm Mại”
 9. Mục sư Jimmy Draper – “Tiết Độ”

Trong phần Hành Chánh của Đại Hội là báo cáo của Ban Điều Hành và các tiểu ban trong giáo hội; Sự tường trình của các cơ quan: Cơ Quan Truyền Giáo Bắc Mỹ (North American Mission Board), Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (International Mission Board), Cơ Quan Tài Chánh GuideStone, Cơ Quan Luân Lý và Tự Do Tôn Giáo, Nhà Xuất Bản Lifeway.  Đặc biệt Cơ Quan Truyền Giáo Bắc Mỹ vinh danh các Tuyên Úy và Cơ Quan Truyền Giáo Thế Giới tổ chức nghi thức sai phái các giáo sĩ đi hải ngoại.    Đại Hội cũng được nghe hai sứ điệp của Mục sư Hội trưởng Bart Barber, quản nhiệm First Baptist Church, Farmersville, Texas và của Mục sư Todd Unzicker, Giáo đốc điều hành kiêm thủ quỹ của Giáo Hội Baptist bang North Carolina.

Đại Hội đã tái bầu chọn Mục sư Bart Barber làm Hội Trưởng thêm nhiệm kỳ thứ hai với 68% phiếu bầu.  Phần gây cấn nhất trong kỳ họp hành chánh là việc bỏ phiếu về việc phục hồi tư cách hội viên của ba Hội thánh Saddleback ở California, Hội thánh Fern Creek Baptist ở Kentucky và Hội Thánh Freedom ở Florida.  Theo sự khán cáo của các Hội Thánh này trước Đại Hội và muốn Đại Hội cho phục hồi tư cách hội viên.  Dầu vậy Đại Hội đã bỏ phiếu không phục hồi tư cách hội viên của ba hội thánh trên.  Hai Hội thánh Saddleback (88.46% khai trừ so với 11.36% phục hồi) và Fern Creek (91.85% khai trừ so với 7.63% phục hồi) với lý do nữ mục sư, điều này vi phạm đến thẩm quyền của Kinh Thánh dạy về việc chức vụ Mục sư chỉ dành cho nam giới.  Hội thánh Freedom (96.46% khai trừ vs. 3.31% phục hồi) bị khai trừ với lý do không cộng tác về việc điều tra “lạm dụng tình dục” xảy ra trong Hội thánh.  Không ai vui khi phải bỏ phiếu loại trừ tư cách hội viên của các hội thánh trên, nhưng điều gì cần phải làm thì phải làm, đó là tinh thần chung của Đại Hội.

Việc Mục sư Bart Barber được tái nhiệm và việc loại bỏ các Hội Thánh có nữ mục sư, Giáo Hội Baptist Nam Phương vẫn sẽ là một Conservative Christian Denomination (Giáo Hội Tin Lành Bảo Thủ) đứng vững với những gì Kinh Thánh dạy.

Đại Hội cũng thông qua các nghị quyết bao gồm:

 • Nghị quyết về trí tuệ nhân tạo rằng các tín hữu Báp-tít “phải chủ động tham gia và định hình những công nghệ mới nổi này” và rằng “Chỉ một mình Chúa mới có quyền năng tạo ra sự sống.”
 • Nghị quyết về nhập cư yêu cầu các nhà lãnh đạo chính phủ “cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho người nhập cư và người xin tị nạn về các chính sách biên giới.”
 • Nghị quyết về vai trò của phụ nữ trong việc “hoàn thành Đại Mạng Lệnh” rằng các mục sư nên trang bị cho phụ nữ trong hội thánh của mình để thực hiện công việc mục vụ và điều đó cam kết Giáo Hội Báp-tít Nam Phương “tạo dựng một môi trường… nơi phụ nữ được tôn trọng, đánh giá cao và được huy động như những người cộng tác cho sự hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Đấng Christ.”
 • Nghị quyết về chức vụ giám mục, trưởng lão và mục sư, khuyến khích các hội thánh “duy trì tất cả các tiêu chuẩn trong Kinh thánh mà Tân Ước yêu cầu đối với tất cả những ai sẽ giữ chức vụ giám mục/trưởng lão/mục sư hoặc chấp sự.”
 • Nghị quyết phản đối việc thay đổi giới tính, gọi việc chăm sóc đó là “phá hoại về mặt tinh thần.”
 • Nghị quyết tri ân thành phố New Orleans.

Về tài chánh, dự trù ngân sách từ Chương Trình Hiệp Tác (CP) là $195,250,000 bao gồm:

 • Truyền Giáo $145,740,000 (73.20%);
 • Các Chủng Viện 43,212,000 (22.16%);
 • Các Mục Vụ về Bảo Vệ Luân Lý và Tự Do Tôn Giáo $3,217,500 (1.65%);
 • Điều Hành Giáo Hội $5,830,500 (2.99%);
 • Khải Tượng 2025 là $250,000

Ngân sách cho phần điều hành là $8,305,500

 • Chi Phí Đại Hội (Convention Administration Expenses) $2,500,500
 • Chi Phí Điều Hành (Executive Committee Operations Expenses) $5,813,850

Đại Hội bế mạc vào chiều ngày 14 tháng 6 năm 2023.