Sau khi Apple ra mắt phiên bản hệ thống điều hành mới nhất của mình, Microsoft cũng cho ra mắt Windows 11.

Hai thay đổi khiến người dùng phàn nàn nhiều nhất là các hình “rounded edge” khiến Windows 11 trông giống như hệ thống điều hành của Apple và vị trí của Start. Người dùng không thích các icon hình “rounded edge” và họ rất ghét việc Start bị đổi chỗ, bây giờ nằm chính giữa chứ không nằm bên trái như trước.