Apple sẽ tạo ra một chương trình miễn phí trên mạng cho ngành giáo dục giúp người học viết thảo trình dùng Swift và Xcode.

Apple cho biết có thêm 4 sách “Develop in Swift Explorations,” “Develop in Swift AP CS Principles,” “Develop in Swift Fundamentals,” ngay bây giờ trong Books. Sách “Develop in Swift Data Collections” sẽ có vào cuối năm nay.

Đồng thời, cách dạy học cũng được thay đổi dựa trên các ý kiến của học sinh: Dễ dàng tiếp thu cho việc học trên mạng.

Trẻ em từ lớp 4 đến lớp 8 sẽ học qua chương trình Everyone Can Code dùng trò chơi.

Trẻ em trên 10 tuổi sẽ tham dự “A Quick Start to Code”.

Hiệp Hội CSTA (Computer Science Teachers Association) nói dưới 50% học sinh trung học có cơ hội học hỏi về điện toán vì thiếu thầy cô giáo.

Chương trình của Apple cũng mở rộng cho bậc cha mẹ muốn theo học vì nhiều cha mẹ có khuynh hướng mở rộng việc tự dạy trẻ tại nhà (homeschool) trong mùa đại dịch.

Trang nhà Learning from Home của Apple giúp đỡ học sinh cũng như thầy cô giáo về việc học qua mạng.