Hai từ này thường dùng lẫn lộn nhau với cùng một ý nghĩa là những vật liệu người ta vất bỏ đi, nhưng thực ra chúng có những điểm khác nhau mà cơ quan xử trí rác thải muốn ta phân biệt 

Trash

Chữ trash có xuất xứ từ một chữ Na-Uy cổ tros có nghĩa là “lá và cành đã rơi rụng”. Ngày nay, nó được dùng để chỉ những vật dụng khô, dễ cháy hoặc không cháy được, mà ta vứt bỏ. Thí dụ như: giấy đã dùng, hộp plastic rỗng, chai hoặc lọ thủy tinh rỗng, hộp cạc-tông, bàn ghế giường tủ hư, lon thiếc hoặc nhôm, gỗ hoặc vỏ bào, vỏ xe cũ, cành và lá khô, cỏ; máy móc (appliances) cũ…

Garbage

Người ta đã thấy chữ garbage được dùng sớm nhất là vào thập niên 1580. Nguyên thủy chữ này chỉ “các bộ phận của một con vật mà người ta không ăn (như đầu, đuôi, chân, bộ lòng)”. Ngày nay, từ này được dùng trong tiếng Anh-Mỹ để chỉ những rác mau bị phân hủy hoặc những rác hữu cơ từ nhà bếp hay phòng vệ sinh. Chẳng hạn như: vỏ trứng, vỏ rau trái, xương thú vật, bột cà phê, củ, thân hay rễ cây không ăn được; băng hoặc giấy vệ sinh…